Úroveň českého pojištění

České pojištění ve srovnání s evropským měřítkem si v ničem nezadá v úrovni poskytovaných služeb svým klientům. Pojišťovnictví má v České republice dlouholetou tradici. Na základech již vybudovaných za první republiky postupem času, zde byla vytvořena rozsáhlá a plně funkční síť pojišťoven. Většího rozmachu dosáhlo pojišťovnictví v ČR hlavně po roce 1989, kdy se zcela změnila struktura pojišťoven a navíc ještě přibylo i konkurenční prostředí. Česká pojištění se více přiblížila potřebám pojištěnců. Klienti si v současnosti mohou vybírat z nabídek vícera pojišťoven a jejich pojistné produkty si i snadno porovnají z hlediska ceny a výhodnosti pojištění pomocí Internetu. České pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách své pojistné produkty. Klientům umožňují rychlé vyřízení jejich pojistných potřeb ve formě on-line služeb a informačních linek.

Česká asociace pojišťoven

České pojišťovny jsou sdruženy v Asociaci českých pojišťoven. Toto sdružení zahrnuje komerční pojišťovny působící na území České republiky. Předmětem jejich činnosti je hájit a prosazovat zájmy pojišťoven a současně i jejich klientů. Dalším účelem zřízení České asociace pojišťoven je i podpora jejich činnosti a zabezpečení rozvoje pojistného trhu. Česká asociace oficiálně zahájila svoji činnost k 1. Lednu 1994. Od roku 1998 je i řádným členem Insurance Europe. Podíl členských pojišťoven v ČR představuje 98 %. Česká pojištění v současnosti nabízí 28 řádných členů a 3 se zvláštním statutem.

Poslání a hlavní úkoly ČAP

České pojištění je prostřednictvím ČAP koordinováno a zastupováno při prosazování společných zájmů pojišťoven zejména ve vztahu k orgánům státní správy, k jednotlivým osobám, ale i v dalších vztazích k zahraničí. Mezi hlavní úkoly patří:

  • zpracovávat připomínky k právním předpisům k pojišťovnictví v rámci ČR i EU
  • zajistit nástroje zábrany škod a pojistných podvodů
  • sjednocovat pravidla a postupy členů ČAP v oblasti IT a statistické
  • vytvářet informační nástroje pro veřejnost
  • informovat o vývoji na pojistném trhu, v pojistných produktech a aktuálních novinkách
  • zajišťovat odbornou informovanost členů ČAP a zabezpečovat jejich další vzdělávání
  • tvořit pravidla etiky v pojišťovnictví
  • dbát na dodržování zásad a odstraňovat rozpory mezi členy ČAP

nejvýodnější srovnání na Top-pojištění.cz,  kam na jarní prázdniny 2019?, srovnávač cestovní pojištění