Povinné ručení

Povinné ručení je nejen povinností, ale i nezbytnou nutností každého majitele vozidla. Povinné platby pojistného ukládá zákon č. 168/1999 Sb., který pojednává o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Znění zákona definuje povinnost uzavřít pojištění každému majiteli automobilu, který ho provozuje a používá k jízdě na pozemních komunikacích. Jedná se o zákonné pojištění, které se uzavírá smluvně – každoročně. Obsah smluvního pojištění řeší odpovědnost za škody způsobené při provozování jakéhokoliv vozidla. Své významné uplatnění nachází při každé dopravní nehodě. Poskytuje ochranu při způsobení škody druhému vozidlu.

Povinné ručení – havarijní pojištění

Z daného pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při jízdě autem na jeho majetku anebo jeho zdraví. Má charakter pojištění odpovědnosti za škody způsobené při havárii. Pojišťovna hradí náklady spojené s opravou vzniklých škod, které majitel pojistky způsobil. Nehradí se z ní, ale škody vzniklé na vlastním vozidle. Stejný problém může nastat i v tom případě, když je původce vzniklých škod na vozidle neznámý. Tuto situaci, lze řešit pouze připojištěním, které je již nepovinné, ale z hlediska náhrady škod poměrně podstatné. Jedná se o takzvané havarijní pojištění.

Povinné ručení -  platnost v EU

Zákonné pojištění má i platnost v zemích eurozóny. Uvedený zákon garantuje alespoň minimální pojistné krytí v zemích EU. Dokladem tohoto pojistného je takzvaná „ zelená karta“, která je mezinárodně uznávaným dokladem. Součástí karty je i přehled zemí, kde lze toto pojištění uplatnit. Tato karta zajišťuje uplatnění náhrady škody, v případech kdy majitel vozidla je viníkem dopravní havárie a svým přičiněním způsobil škodu na jiném vozidle, které bylo účastno dopravní nehody

nejvýodnější srovnání na Top-pojištění.cz,  kam na jarní prázdniny 2019?, srovnávač cestovní pojištění