Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti představuje velmi důležitý pojistný produkt, který je zaměřen na ochranu soukromého majetku. Jak je pro nás nesmírně důležitý si uvědomíme až teprve tehdy, když dojde k nějaké nečekané havárii v naší domácnosti. Obsah pojistné smlouvy týkající se vybavení domácnosti může mít nejrůznější charakter. Konkrétní zaměření je předmětem dané pojistky. Dobře sjednané podmínky pomohou snížit nemalé finanční prostředky, které musíme vynaložit při odstraňování škod po havárii v domácnosti.

Pojištění domácnosti a nemovitosti

Řeší následky škod způsobených například požárem, výbuchem plynového potrubí, vyplavením způsobeným závadou na vodovodním řádu, krádeží či vandalismem, povětrnostními vlivy, živelnými pohromami a dalšími neočekávanými událostmi, které poškodí náš majetek. Pojistné produkty zaměřené na domácnost mají nejrůznější zaměření, ze kterých je si možno vybrat ty, které nám nejvíce dle našich představ vyhovují. Lze také smluvně sjednat i nejrůznější kombinace pojištění týkající se bytu, domu, ale i vybavení a domácích spotřebičů, zdí, oken, sklepa a třeba i zahrady. Více méně můžete pojistit cokoliv si s pojišťovnou sjednáte.

Pojištění domácnosti – kritéria výběru pojišťovny

Výběr pojišťovny, u které si sjednáme případné pojištění našeho majetku, je vhodné pečlivě zvážit a rozhodnout se až na základě srovnání jednotlivých pojistných produktů, které má každá pojišťovna jiné. Další kriterium pro správný výběr je bezesporu výše pojistného. Bez povšimnutí by neměla ani zůstat výška spoluúčasti při náhradě škod. Poslední neméně důležitou skutečností je i doba vyřízení pojistné události. Pokud najdeme dostatečně vhodné a přijatelné podmínky pojištění – pak již nic nebrání uzavření pojistné smlouvy, která alespoň částečně ochrání naše domovy či náš majetek a my můžeme usínat s klidným pocitem a relativně v bezpečí.

nejvýodnější srovnání na Top-pojištění.cz,  kam na jarní prázdniny 2019?, srovnávač cestovní pojištění