Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je doplňkovým pojistným produktem, který se přidává k zákonnému pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Je jakousi nadstavbou, která rozšiřuje základní zákonné pojištění vozidla. Ze základního pojištění jsou hrazeny pouze škody, které jsou způsobeny druhému vozidlu, ale škody na vlastním vozidle přitom neřeší. Chce-li mít účastník silničního provozu pokrytou i tuto skutečnost musí si neprodleně sjednat ještě další havarijní pojistku základní a doplňkovou.

Havarijní pojištění - základní

Pokrývá náklady spojené s opravou škod vzniklých na vlastním vozidle v důsledku autonehody. Jednoduše by se dalo říci, že začíná tam, kde končí povinné pojistné. Tento druh pojištění řeší náklady na odstranění škod způsobených:

  • havárií
  • vandalismem
  • krádeží
  • živelnou událostí

Svým způsobem chrání majitele vozidla před možnými riziky, které vyplývají z jeho vlastnictví a provozování. V případě, že se rozhodnete, uzavřít navíc havarijní pojistku - je dobré si podrobně prostudovat nabídky všech pojišťoven a vybrat tu, která má nejvýhodnější podmínky pojištění. Lze totiž i získat různé bonusy a slevy na pojistném a sjednat i výši spoluúčasti při úhradě případné pojistné události.

Havarijní pojištění - komplexní

Komplexní autopojištění obsahuje balíček pojistných produktů, které obsahují:

  • Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • Havarijní pojištění základní a doplňkové
  • Úrazové pojištění osob ve vozidle

Obsahem pojistné smlouvy mohou být ještě i další pojistné oblasti, které vyplývají z rozsahu smluvených podmínek a je u každé pojišťovny rozdílný a individuální. Vše je na smluvní bázi dohodnuté mezi klientem a danou pojišťovnou. Vždy se jedná o smluvní rozsah pojistného krytí a sjednané podmínky řeší i výši úhrady a samotného pojistného.

nejvýodnější srovnání na Top-pojištění.cz,  kam na jarní prázdniny 2019?, srovnávač cestovní pojištění