Cestovní pojištění

Cestovní pojištění má statut nepovinného uzavření pojistky s početí dobrovolnosti. Je na každém jedinci, zda si uvedené pojištění smluvně sjedná nebo nikoliv - před plánovanou cestou do zahraničí. Pojistné lze sjednat s jakoukoliv pojišťovnou, která tento druh pojistky nabízí. Ve smlouvě jsou přesně definovány pojistné události, na které se pojistné krytí vztahuje. Dále stanovuje i výši náhrady při vzniklém nároku na úhrady. Smlouva má časově omezený charakter, který je většinou dát dobou pobytu mimo bydliště. Zpravidla se jedná o cestovní pobyty mimo území ČR.

Cestovní pojištění - náhrada škod

S uzavřeného pojistného se většinou hradí náklady spojené s náhlým onemocněním včetně úhrady léčebných výloh spolu i s následným pobytem v nemocnici. Obsahem smlouvy může být i náhrada vzniklých nákladů při úrazu. Řeší i případné úmrtí a následný zpětný transport pozůstatků do vlasti. Součástí pojištění může být i náhrada škod způsobených třetí osobě. Dalším produktem velmi často je i pojištění ztráty zavazadel, ke kterému někdy nečekaně může dojít. Balíček pojistných událostí si vždy sjednává každá pojišťovna individuálně s každým klientem zvlášť a má smluvní charakter. Smlouva přesně stanovuje rozsah neboli limit pojistného plnění.

Cestovní pojištění – výše pojistného

Stanovení výše pojistného vyplývá z uzavřené smlouvy mezi pojištěncem a vybranou pojišťovnou. Záleží na rozsahu případných pojistných událostí a smluveném limitu. Pokud náklady přerostou smluvený limit je klient povinen zbytek uhradit sám. Existuje nepsané pravidlo, podle kterého platí přímá úměra mezi dohodnutým limitem a cenou pojistného. Čím je limit vyšší, tím je i cena pojistky vyšší. Díky nepovinnému a smluvnímu charakteru, lze si vybrat tu nejvýhodnější nabídku, která je k dispozici na pojistném trhu.

nejvýodnější srovnání na Top-pojištění.cz,  kam na jarní prázdniny 2019?, srovnávač cestovní pojištění