České pojištění

České pojištění představuje komplex pojistných produktů, které lze rozdělit do dvou skupin:

 • Povinné pojištění
 • Nepovinné pojištění

Povinné pojištění

Povinné pojištění zahrnuje pojistky, které jsou stanoveny státem a upraveny zákonnou formou. Ukládají povinnost osobám nebo firmám účastnit se určeného druhu pojištění. Zákonná povinnost se vztahuje na různé oblasti zejména v sociální sféře především při zabezpečování základních jistot lidí a dále i při provozování vlastního vozidla, které se týká zabezpečení proti škodám způsobeným jiným osobám při dopravních nehodách. Mezi povinná pojištění patří:

 • Zákonné sociální pojištění osob
 • Zákonné zdravotní pojištění osob
 • Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla

Nepovinné pojištění

Nepovinné pojištění nebo ho lze také nazvat dobrovolným. Díky charakteru dobrovolnosti má každý zájemce o sjednání jakékoliv pojistky možnost si vybrat nejen pojišťovnu, ale i pojistné produkty. Pojistné produkty se liší zaměřením, sjednanými podmínkami a výší spoluúčasti při likvidaci pojistných událostí. V České Republice jsou existující pojišťovny sdruženy do České asociace pojišťoven, která působí na pojistném trhu od roku 2001. V současnosti registruje cca 31 subjektů. Na českém pojišťovacím trhu jsou poskytovány nejrůznější druhy nepovinných pojištění, mezi které patří například:

 • Životní pojištění
 • Investiční důchodové pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Pojištění dětí a mládeže
 • Pojištění ušlého výdělku
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění nemovitosti
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění podnikatelů a průmysl

Druhů pojištění je nepřeberné množství uvedený přehled vypichuje jen ty známější nebo zcela nové typy pojistných produktů. Mezi tradiční patří pojistky zaměřené na osobní potřeby, jako jsou životní, úrazová, důchodová a týkající se dětí a mládeže. Pojistka domácnosti a nemovitosti chrání osobní majetky. Cestovní zase poskytuje ochranu při výjezdech mimo domov – při soukromých nebo služebních cestách. V poslední době vznikly nové pojistné produkty zaměřené na ochranu při podnikání, pokrývají částečně potřeby lidí zaměstnaných nebo těch, kteří přišli o práci. Ti, kteří chtějí, mít klidnější stáří zvolí důchodové připojištění.

nejvýodnější srovnání na Top-pojištění.cz,  kam na jarní prázdniny 2019?, srovnávač cestovní pojištění